Växjös vänort Lancaster, England

Liksom i princip alla svenska kommuner har Växjö ett antal vänorter ute i världen, nio stycken för att vara exakt. Syftet med vänorterna är i första hand att kommunpolitiker och andra tjänstemän ska kunna utbyta idéer och erfarenheter med ledningen i andra städer. Genom att ta del av erfarenheter från andra städer blir man förhoppningsvis bättre på att möta utmaningar i den egna kommunen. En av Växjös vänorter är den brittiska staden Lancaster, en liten kuststad med ungefär 52 000 invånare som ligger i västra Storbritannien. Stadens namn omnämns första gången i källor från 1086. Där staden idag ligger låg då ett romerskt fort. Fortet var vid den tiden inte alltid bemannat, men med tiden uppstod en permanent bosättning runt befästningen. Från den har staden växt till vad den är idag.

Oavsett om du bor Växjö, Lancaster eller någon annanstans i världen behöver du vara uppmärksam på om du har förhöjda radonhalter där du bor. Radon är en gas som efter rökning är den främsta orsaken till lungcancer. Om ditt hem har förhöjda radonhalter säger det sig självt att du vill få ned dem. Radea är ett företag som både utför radonmätningar och radonsanering. De kan utföra en kostnadsfri besiktning. Om det visar sig att du har förhöjda värden kan du gå vidare och göra en radonsanering, vilket kan berättiga dig till ett radonbidrag som kan ersätta dig för halva kostnaden, som mest upp till 25 000 kr. Vänta inte med att höra av dig till Radea för en radonsanering om det är så att du har förhöjda radonvärden.

Sevärdheter och berömda Lancaster-bor

Lancaster är en relativt liten stad men i praktiken känns den större eftersom den växt ihop med flera andra orter som tillsammans bildar en region med ungefär 130 000 invånare. Bland sevärdheterna finns exempelvis Ashton Memorial, vilket är den byggnad som mest utmärker sig i stadens skyline. Ashton Memorial är en byggnad som lite påminner om en kyrka som byggdes av en industrialist vid namn Lord Ashton. Han lätt bygga tornet till minne av hans andra fru mellan 1907 och 1909. Andra sevärdheter som är värda att nämna är Lancasters katedral, stadens maritima museum och det medeltida Lancaster-slottet. Stadens näringsliv domineras av tjänstesektorn men på senare år har en stark IT- och kommunikationssektor växt fram.

När det gäller berömdheter som fötts eller vuxit upp i staden är det relativt få namn som sticker ut i ett internationellt perspektiv. Några är ändå värda att nämna. Komikern Jon Richardson växte upp i Lancaster. Rockmusikern John Waite, mest känd för hitlåten Missing You från 1984 likaså. Inom vetenskapsområdet förtjänar kemisten Edward Frankland ett omnämnande som den som myntade det psykologiska begreppet valens (en term som syftar på vår inställning till olika typer av stimuli).

Växjös vänort Lancaster, England
Gå till toppen
zakra