Anlita plåtslagare till bostadsrättsföreningen i Växjö

Bostadsrättsföreningar och fastighetsägare har ett ständigt ansvar för att underhålla fastigheter, som att se till att nödvändiga takrenoveringar utförs. För att snabbt få hjälp med takmålning, takrenovering och taksäkerhet kan du kontakta plåtslagare Nacka som har bred kompetens vad gäller olika taktäckningstekniker som skivtäckning och bandtäckning. Här kan du få helhetslösningar inom renovering av fasad och terrass, samt takskottning under vintern.

Växjö är en stad som ligger i södra Småland. Den grundades på 1300-talet och var då en handelsstad för de som reste och sålde samt bytte varor mellan södra och norra Sverige. Många studenter bor i Växjö då det är en universitetsstad med utbildningsanor som går långt tillbaka i tiden. Redan på 1300-talet fick Växjö en domskola som sedermera år 1643 fick gymnasiepriviliegier. I staden, som omgärdas av skog, finns många vackra hus och bostadsrättsföreningar som behöver regelbundet underhåll av plåttak och andra göromål utförda.

Styrelsens ansvar

Det är bostadsrättsföreningens styrelse som har ansvar för att det inte sker några skador på egendom eller på personer under vinterhalvåret. Om tillsynen brister kan detta leda till höga skadeståndsanspråk och fängelse. Föreningens ordförande kan själv bli ansvarig om en parkerad bil blir skadad av en fallande istapp till exempel. Med snö och minusgrader är det ingen fara men när snön har smält kan olycksrisken öka. Bostadsrättsföreningen behöver se till att trottoarer och gångvägar är trygga. De bör också se till att det inte faller ner isblock, snö eller istappar från fastigheten då det kan skada fordon och människor. Istapparna bildas när smältvattnet inte rinner undan som det ska. Det är viktigt att ha ett bra försäkringsskydd samt att anlita en pålitlig plåtslagare som Norrmalms Plåtslageri för att röja taken från is och snö.

Fördelar med takbyte

När ett takbyte utförts går det bra att även installera solceller, vilket Göteborgshus 38, en bostadsrättsförening inom Riksbyggen, har gjort. Här har åtta solcellsanläggningar installerats, vilket har gett en produktion på 700 000 kilowattimmar varje år. Denna satsning som gjorts på solceller är en bra investering för föreningen och visar styrelsens stora engagemang inom klimat- och hållbarhetsfrågor. Mikael Johansson som är ordförande för föreningen menar att detta minskar deras påverkan på miljön.

Föreningen ligger i Hisings Kärra i Göteborgsområdet och det är 13 500 kvadratmeter tak som bytts ut samtidigt som åtta solcellsanläggningar med 2 600 solceller installeras. Martin Landström som är projektchef för Riksbyggen säger att projektet är spännande och viktigt och visar bostadsrättsföreningarnas stora engagemang vad gäller hållbarhetsfrågor. Projektet kommer att följas av Chalmers Tekniska Högskola samt av forskningsinstitutet Rise. De kommer att agera bollplank och ge stöd kring projektet.

Mari-Louise Persson, som är energistrateg och anställd på Riksbyggen, menar att det är ett viktigt uppdrag de har att hjälpa bostadsrättsföreningarna med utveckling och underhåll av fastigheterna. Målet är att de ska bli mer hållbara. I de befintliga fastigheterna har installation av solcellsanläggningar ökat kraftigt. Ekonomiskt, tekniskt och regelverksmässigt går det idag att installera solceller i stor skala.

Anlita plåtslagare till bostadsrättsföreningen i Växjö
Gå till toppen
zakra