Upptäck Växjö nattetid med värmekamera

I mörkaste Småland, där de täta skogarna finns, ligger Växjö som även är Kronbergs läns residensstad. År 1342 fick staden stadsrättigheter och 1999 blev den en universitetsstad. Växjö tycks vara en ganska anonym stad, även om den har över 70 000 invånare och är Sveriges 19:e största tätort (2019). Det finns mycket att upptäcka i Växjö, som till exempel den vackra domkyrkan. Om du tänkt vara ute på nattspaning titta då in på Pulsar webbplaats, de har många bra värmekameror att välja mellan, som ger perfekta högupplösta bilder.

Bakgrund

Genom arkeologisk forskning finns det bevis på att det funnits befolkning i Växjöbygden sedan 4100–1700 f.Kr (yngre stenåldern). Åtskilliga hällkistor (en långsmal stenkammare eller gravbyggnad) och så även lösfynd som är omkring 4000 år gamla har hittats.

Sigfridlegenden

När kristendomen gjorde sin ankomst under 1000-talet byggdes en träkyrka vid Växjösjöns strand, men med tiden byggdes där istället en stenkyrka. I den medeltida Sigfridslegenden: https://www.svenskakyrkan.se/vaxjostift/stiftets-historia som handlar om en engelsman med namn Sigfrid, har det berättats om hur Växjö blev kristet. Legenden säger att när Sigfrid besökte Växjö, fick han en uppenbarelse om att bygga en kyrka på den plats han befann sig på. Han fick även hjälp av sina systersöner, Vinaman, Unaman och Sunaman, att sprida det kristna ordet till Värendsområdets hedningar.

Huruvida detta är sant eller ej går bara att spekulera i, men Sigfrid hade helt klart något att göra med hur Växjö blev kristet, och han begravdes i Växjö domkyrka. Växjö blev ett biskopssäte omkring 1170 och det hade en väsentlig innebörd för stadens utveckling, både som en kulturell och en religiös stad. Sina stadsprivilegier fick som sagt Växjö 1342 av kung Magnus Eriksson och 1634 blev Växjö även en resistensstad.

Den stora branden

Växjö stad drabbades 1843 av en katastrofal brand, och omkring 1 100 människors bostäder brann ner. Det ledde i sin tur till hemlöshet, och att människornas egendomar försvann. Som tur var förlorade ingen livet, och planering av en återbyggnad kom snart igång. När den nya stadsplanen kom 1844 blev torget större och en tomt sparades. Där skulle det med tiden byggas en bostad till landshövdingen. När folkskolan blev obligatorisk 1842 stärktes Växjö som skolstad och en skola för synskadade och dövstumma öppnades i slutet av 1800-talet. När sedan högskolan i Kalmar och Växjö universitet slogs ihop 2010 bildades Linnéuniversitetet, där det numera också finns en polisutbildning, efter att en sådan endast funnits på Polishögskolan i Stockholm.

Sevärdheter

Förutom domkyrkan och torget är det trevligt att ströva runt i centrala Växjö. Besök gärna Utvandrarnas Hus som du hittar i Museiparken, den öppnades 1968, och huset byggdes ut 1984. Där finns ett arkiv med både original och kopior av brev som sändes från släktingar som emigrerat till Amerika. Du hittar även fotografier och dagböcker att läsa. Ett mikrofilmarkiv över alla husförhör som gjordes i bygden och kyrkoböcker som innehåller uppgifter om flera miljoner svenskättlingar hittar du också där. Du som håller på med släktforskning lär hitta mängder med viktiga uppgifter. I själva utställningshallen finns statyn Oskar och Kristina som Axel Olsson skapat.

Upptäck Växjö nattetid med värmekamera
Gå till toppen
zakra