Arbetsmarknaden i Småland

I en nyligen publicerad konjunkturrapport som baseras på Europeiska kommissionens siffror, slår man fast att Sverige har EU:s lägsta arbetslöshet. Enligt rapporten har Småland (inklusive öarna) de tredje bästa sysselsättningssiffrorna i hela EU, där Mälardalen placerar sig i topp tätt följt av region Västsverige.

Enligt rapporten rapporten omfattas region Skåne av Jönköpings, – Kronobergs, – Kalmars,- och Gotlands län. I en annan rapport som omfattas av en socioekonomisk analys över Småland (inkl. öarna) pekar man på att regionens befolkning i stort har låg utbildningsnivå, men att kvinnor har betydligt högre utbildningsnivå än männen i regionen.

Generellt låg utbildningsnivå

En av orsakerna till den låga utbildningsnivån kan, enligt analysen, bero på regionens utformning av arbetsmarknaden, som traditionsenligt erbjuder en hög andel yrken som endast kräver förgymnasial utbildning, främst inom industrisektorn. Analysen pekar också på stora regionala skillnader när det gäller utbildningsnivån, där de större kommunerna har den största andelen högutbildade invånare, medan de mindre kommunerna har fler lågutbildade invånare.

Näringsliv och arbetsmarknad

I hela regionen finns en relativt hög sysselsättningsfrekvens, men självklart har även Skåne drabbats av senare års lågkonjunkturer. Här är man extra beroende av tillverkningsindustrin, vilket i sig har medfört kraftiga ökningar när det gäller arbetslöshetssiffror och varsel. Service- och tjänstesektorn är nu under kraftig tillväxt, men tyvärr är dessa näringar så mycket mindre än exempelvis tillverkningssektorn, vilket gör att det inte går att jämna ut de senaste årens negativa siffror.

Främst är det de större kommunerna och regionerna som ser en positiv sysselsättningstillväxt , då större företag har en tendens att etablera sig på större orter. Därmed sker också en ökad utflyttning från de mindre orterna till storstäderna där arbetsmarknaden ser ljusare ut. Framtiden ligger också mycket inom IT- och företagstjänstesektorn, där man även ser en stadig tillväxt i region Skåne. Andelen kvinnliga egenföretagare har också ökat, och så sent om 2011 var andelen kvinnliga egenföretagare högre än rikssnittet.

Arbetsmarknaden i Småland
Gå till toppen
zakra