Utbildningar inom konst och kultur

Folkuniversitetet i Växjö

På Folkuniversitetet i Växjö finns en rad olika utbildningar inom områden som projektledning, ekonomi, marknadsföring, film, foto, friskvård, hälsa, IT, teknik, konst och konsthantverk. De inriktningar som finns inom området konst är bland andra akvarellmålning, kroki och teckning och inom området konsthantverk finns bland annat inriktningar mot inredning och design, grafisk design, glashantverk och screentryck.

Komvux i Alvesta

Även Komvux i Alvesta erbjuder utbildning inom olika konstarter. Kursen “Konstarterna och samhället” ger en samlad bild av upplevelser inom bland annat måleri, musik och måleri och belyser samtidigt ett historiskt perspektiv och olika epoker. Kursinnehållet består bland annat av fördjupningar inom områdena antiken, ungdomskulturer, rock, jazz, drama och opera. Samma kurs ges även på Komvux i Jönköping.

För den som önskar läsa skapande verksamhet går det bra att söka en kurs med samma namn via Komvux i Alvesta. I kursen får man bland annat lära sig hur man kan använda bild och form i pedagogisk verksamhet samt olika metoder och tekniker. Man får också möjlighet att använda dans, musik och drama som pedagogiskt redskap. Den här kursen ingår även som valbar kurs inom Barn- och fritidsprogrammet.

Ölands Folkhögskola

På Öland ges möjlighet att studera på konstskola, där kurserna är upplagda som två olika delar. Den första delen ges under höstterminen och ger nycklar till skapande genom olika konstkurser och specifika tekniker. Ju längre in på terminen man kommer desto friare blir tyglarna och fokus ligger till sist på det egna konstnärliga arbetet.

Del två sker en fördjupning av det egna konstprojektet där man erbjuds individuell handledning och stöttning i att sammanställa ett antal arbetsprover som kan användas för vidare studier på konsthögskolan.

På Ölands Folkhögskola erbjuds ett flertal profilutbildningar inom bland annat filmskapande, design, skrivande, scenkonst och trädgårdsdesign. Många av dessa kurser går att läsa på distans. Det finns också möjlighet att läsa allmänna kurser inom områden som bild, film och hälsa.

Utbildningar inom konst och kultur
Gå till toppen
zakra